Erhan Erkut

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – İLK ADIM

Bu üçlü serinin ilk yazısında 21. Yüzyıl Yetkinlikleri’ni tanımladım ve eğitim sistemimizin bu yetkinlikleri yeterince geliştirmediğini yazdım, ikinci yazısında ise tüm paydaşların işbirliği yapması ile sürdürülebilir ve ölçeklenebilir hale getirilebilecek (Beyaz Yaka İşKur’u olarak nitelediğim) bir yıllık bir yetkinlik geliştirme programı önerdim.  Bu iddialı programın uygulanabilmesi için birçok karar vericinin harekete geçmesi ve kaynaklarını seferber etmesi gerekiyor.  Bunun için de, projenin gerçekleştirilebilir ve yararlı olacağına ikna olmaları gerekiyor.  İkna sürecinde öncelikle  bu projeyi öneren sosyal girişimcinin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum.  Bu çerçevede ikinci yazıda önerdiğim programın bir bölümü olan ve şu anda MEF Üniversitesi’nde birinci sınıflara verdiğim kariyer planlama ve yetkinlik geliştirme eğitimini birkaç koldan dışarıya açmayı planlıyorum.  Hedef gruplarım liseliler, üniversiteliler, iş arayanlar ve çalışanlar.  İlk eğitimi liselilere MEF Üniversitesi’nde Nisan-Mayıs 2015 içinde vereceğim.  Ekim 2015’ten itibaren de farklı kanalları kullanarak diğer gruplara yönelik eğitimler başlatmayı planlıyorum.  Aşağıda bu eğitimden bahsedeceğim. (PDF olarak indirmek isteyenler bu linki kullanabilir: 21YY_Yetkinlikleri_IlkAdim)

İçerik

Bir önceki yazıda belirttiğim gibi bu içeriğin kuru bir eğitim şeklinde verilmemesi ve öğrencilerin ilgisini çekecek bir çerçeve içine oturtulması gerekiyor. Kullanmayı planladığım çerçeve ise girişimcilik olacak. Burada eğitimlerde yer alabilecek iki modülü örnek olarak kullanmak istiyorum. Amacım eğitim programını sunmak değil, verilecek eğitimin içeriği hakkında bir fikir vermek. Tahmin edilebileceği gibi eğitimden eğitime içerikte farklılıklar olması kaçınılmaz.

Modul 1:

 • Dersten önce öğrencilerin 10 dakikalık bir video izlemeleri istenir. Bu videoda dersin en önemli noktaları özetlenecek ve öğrencilere derste kendilerinden neler bekleneceği anlatılacaktır.
 • Birinci Ders (2+2 saat):
  • Grup çalışması üzerine 45 dakikalık bir sunum yapılır.
  • Üçer kişilik gruplar oluşturulur.
  • Her gruptan 15 dakika içinde yeni bir iş fikri tesbit edip bu fikri yarım sayfada özetlemeleri istenir.
  • Özetlerden gönüllülük esasına göre seçilen 3 tanesi okunur ve grup halinde geri bildirimde bulunulur.
  • Temel yazım kuralları özetlenir (doğru sıralama, düzgün ve kısa cümleler, net ifadeler vs.).
  • Geri bildirimler ışığında tüm grupların yazdıklarını revize etmeleri istenir.
  • Seçilmiş olan 3 grubun revize yazıları yeniden okunur.
  • Sonra iş fikri özetinde olması gereken öğeler anlatılır (hangi problemi çözüyorsun, piyasanın büyüklüğü ne, rakipler kimler, nasıl para kazanacaksın, neden sen vs.) ve yazıların bu öğelere bu sıra ile değinecek şekilde yeniden yazılması istenir.
  • Seçilmiş olan grupların yazıları yeniden okunur.
  • Gönüllülerin geliştirilmiş iş fikirlerini iki dakika içinde sözlü olarak sunmaları istenir (asansör konuşması).
  • Tiyatro ile karışık sunum teknikleri eğitimi verilir.
  • Gönüllülerden sunumlarını tekrarlamaları istenir.
  • Öğrencilere öğrendiklerini uygulayacakları birer sunum hazırlama ödevi verilir.
 • Dersten sonra:
  • Öğrencilere girişimcilik, yazılı iletişim ve sunum teknikleri üzerine malzeme (makale, video vs.) verilir ve bu malzemelerin üzerinden gitmeleri istenir.
  • Öğrenciler grupları ile istedikleri bir konuda 5 dakikalık bir sunum hazırlarlar (bu yine bir iş fikri olabilir).
 • İkinci ders:
  • Gruplardan bir kısmı seçilip sunumları izlenir ve sınıf halinde geri bildirimde bulunulur.
  • Girişimcilik üzerine bir sunum yapılır ve misafir konuşmacı olarak katılan başarılı iki girişimci hikayelerini anlatırlar.
 • Küçük grup dersi (ilgili ogrencilere—tam gün, ek program):
  • Sunum teknikleri konusunda atölye eğitimi almak isteyen öğrencilerin sunumları videoya çekilir ve bir koç ile birlikte izlenir, geri bildirim verilir.
  • İş fikirlerini konusunda eğitim almak isteyenlere ayrı bir çalıştay yapılır.

Daha önce de belirttiğim gibi bu modülde bir tek yetkinliği izole edip geliştirmeye çalışmak yerine birkaç yetkinliğe birden odaklandım: grup çalışması, girişimcilik, yazılı iletişim ve sunum. Ayrıca modül içindeki ödevler ile öğrenciler zaman yönetimi ve planlamaya da (az da olsa) itilecek. Yukarıdaki şekli ile bu modül iki hafta sürebilir.

Modül 2:

 • Dersten önce öğrenciler 10 dakikalık bir video izlerler. Bu videoda modellemenin anahatları ve problem çözmede Excel kullanımından bahsedilir, dersin içeriği özetlenir.
 • Birinci ders (bilgisayar laboratuarında):
  • Excel’e giriş (yazi, rakam, formül, fonksiyon),
  • Araştırma (veriye ulaşım),
  • Excel ile veri analizi (veri tabanı: Taksim, Maslak hattında satılık apartman daireleri—büyüklük, yaş, fiyat, metroya yakınlık vs.)
   1. Ortalama, standart sapma, histogram,
   2. Büyüklük, fiyat bağlantısının irdelenmesi.
  • Dersten sonra:
   • Öğrencilere Excel ve veri analizi üzerine malzeme verilir ve bir hafta içinde bu malzemelerin üzerinden gitmeleri istenir.
   • Kendi oluşturacakları gruplar ile regresyon modeli kurarak fiyatları apartmanların büyüklüğü, yaşı, metroya yakınlıkları vs. ile açıklayan bir model kurmaları istenir
  • İkinci ders (bilgisayar laboratuarında): Veri tabanından bir apartman seçilir ve bu apartmanın yeni kurulan bir üniversite için yurda çevrilmesinin Excel ile mali analizine sınıf ile birlikte başlanır:
   • Sabit giderler,
   • Operasyonel ve diğer yıllık giderler,
   • Gelirler,
   • Paranın zaman değeri ,
   • Belirsizlikler ve riskler.
  • Küçük grup dersi (seçmeli—tam gün): Excel ile modelleme laboratuarı (Excel ile farkli alanlardan problem çözümü)

Bu modülde de aynı anda birden fazla yetkinlik üzerinde çalışılmaktadır: problem çözme platformu olarak Excel -ki iş dünyasında son derece önemlidir-, veri analizi (en çok kullanılan sayısal yöntem budur), regresyon, finansal analiz, problem çözme, analitik düşünme ve tabii yine grup çalışması. Öğrencilerin yaşamlarına yakın olan bu örneğin öğrencilerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. İçeriği zengin olan bu modül 3 veya 4 hafta sürebilir. Emlak örneği yerine dünyadaki tablet satışlarının analizi ve gelecek yılki satış tahmini örneği, ülkelerin gelirleri ile ülkedeki girişimci oranı arasındaki ilişkinin incelenmesi örneği, ya da üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarının analizi kullanılabilir. Kullanılacak örneklerin ortak özelliği veriye ulaşım, veri indirme, verileri manipüle etme gibi önemli problem çözme öğeleri olacaktır.

Umuyorum bu iki örnek ile kafamdaki programı biraz daha netleştirebildim. Özetlemek gerekirse, programda alışılmış -ve öğrencilerin ilgisini çekme ihtimali düşük- bir eğitmen monoloğu yerine şu öğeler olacak:

 • Proje bazlı eğitim,
 • Aktif öğrenme ortamı (derslerde tartışmalar, laboratuarda eğitim),
 • Derslerin önce ve sonrasında internet ortamında öğrenime devam,
 • Grup çalışmaları ve sunumlar,
 • Bilgiye ulaşım eğitimi,
 • Hesap tablosu ile problem çözme.

Lojistik

İlk eğitimin parametreleri şu şekilde planlandı:

 • Toplam 7 Cumartesi,
 • Her Cumartesi 4 saat ders,
  • 50 dakika ders, 10 dakika çay molası, 50 dakika ders,
  • Bir saat öğle yemeği ve sohbet,
  • 50 dakika ders, 10 dakika çay molası, 50 dakika ders,
 • Tarihler: 11 Nisan, 18 Nisan, 25 Nisan, 2 Mayıs, 9 Mayıs, 23 Mayıs, 30 Mayıs,
 • Kontenjan 60 öğrenci,
 • Dersler MEF Üniversitesi Ayazağa kampüsünde (sınıf, laboratuar, kütüphane),
 • Eğitmenler: Erhan Erkut, Gerçek Çiçek (Araştırma Görevlisi), Gökberk Yamak (Asistan), Gökçe Demiral (Asistan),
 • Eğitim için öğrencilerin bilgisayar getirmesi gerekmeyecek, fakat evde internet erişimine sahip olmaları gerekecek,
 • Öğrencilerin programa başvuru formunu doldurmaları gerekli,
 • İlk eğitimin maliyetini MEF Üniversitesi karşılayacak; eğitim öğrencilere ücretsiz olacak.

İlk eğitim sonrası öğrencilerden alınacak geri bildirim ile eğitimde gereken değişiklikleri yaparak, Haziran ayından itibaren tüm yıl boyunca lise öğrenci grupları için eğitimlere devam etmeyi planlıyorum. Zaman içinde bu eğitimin farklı modüller eklenerek (örneğin zaman yönetimi, planlama, kodlama) 7 haftadan 10 veya 14 haftaya çıkma ihtimalini yüksek görüyorum.

Hedef öğrenciler

Bu programın başarılı olabilmesi için iyi bir plan yapılmış olması yetmez. Katılımcıların öğrenmeye açık ve hevesli olmaları, eğitimlere katılmaya ve ev ödevlerini yapmaya gönüllü olmaları, grup çalışmasından ve sunum yapmaktan çekinmemeleri, ve programın gelişimini destekleyecek geri bildirimlerde bulunmaya istekli olmaları gereklidir. Dolayısıyla programa başvuran öğrenciler arasından başvuru formunda verilecek cevaplara dayanılarak bir seçim yapılacaktır. Bunun yanında belirli liselere bazı kontenjanların verilmesi de mümkündür.

Son Uyarı

Eğitimi ideale yakın bir kurgu ile ve ortam içinde vererek kazanımları en üst düzeye çıkarmayı hedefliyorum. Fakat 7 haftalık bir eğitimle öğrencilerin bütün bu yetkinlikleri içselleştirebileceği yanılgısında değilim. Elimde sihirli bir değnek yok. Bu eğitimin temel amacı öğrencileri 21. Yüzyıl yetkinlikleri konusuda bilinçlendirmek, çok önemli olan bu konuya daha fazla yatırım yapmaya ikna etmek, ve daha ileriye gidebilmeleri için gereken kaynakları göstermektir.

Programa başvuru için ziyaret edilmesi gereken sitenin adresini Twitter üzerinden duyuracağım.

İlgili Yazılar

Babam

Babama yıllar önce hediye aldığımız saati bozulduğunda, yaptırmayı teklif ettim. “Gerek yok oğlum, zaten onun kadranını zor görüyorum” dedi. Bunun üzerine kendi saatlerimden birkaçını getirip

Devamını Oku »

Mükemmel Fırtınanın Yıktığı Baraj

“Sistem Çaresiz, Eğitim Sizde” kitabımın ilk baskısının yayınlanmasından az sonra kitabın temel tezini güçlü bir şekilde destekleyen bir karar ile üniversiteye giriş sınavında barajlar kaldırıldı.

Devamını Oku »

1992’den iki Mektup

Alberta Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştığım dönemde (1985-2005) üç defa Boğaziçi Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundum.  İlk ziyaretimi 1992 yılında Doçent iken yaptım. Bu

Devamını Oku »

2023 THE Sıralamalarında Üniversitelerimiz

Times Higher Education’ın (THE) dünya üniversiteleri sıralamalarında ilk 200’e, 2015’te Türkiye’den 4 üniversite girmişti. Fakat daha önceki yazılarımı okuyanların bildiği gibi 2016’da THE sıralama metodunda

Devamını Oku »

Bu Yazıyı Paylaş