Eğitim Misafir Yazar

Matematik Eğitimi

Matematik Eğitimi (Misafir Yazar: Alper Şahin)

2005 yılında gerçekleştirilen öğretim programlarındaki köklü değişimler üzerine şüphesiz çok fazla çalışma, inceleme ve araştırma yapılmıştır. Matematik öğretiminde yapılandırılmış öğrenme yaklaşımına dayalı alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına yer vermesi; derslerin ezberden uzak olması; hayatın içinden uygulama örnekleri içermesi; öğretmenin bilgiyi aktaran değil de bilgiye yönlendiren konumuna çekilmesi gibi yaklaşımlar bu programın çok önemli, çok değerli getirileriydi. Ancak bir önceki programın kazanımları azaltılarak hazırlanan bu program da içerdiği kazanımlar bakımından yoğun bulundu ve 2015 yılında, sadeleştirilmiş biçimiyle güncellendi. Fakat bu sadeleştirme de yeterli bulunmayarak 2017 yılında tekrar revize edilip programa son şekli verildi. Bu sürecin sonunda, matematik adına 2018 LGS’deki hazin sona ulaşıldı.

Devamı (2.5 sayfa pdf): sahinmisafir

 

Yazar Hakkında

Erhan Erkut